Watson III Reddingboot terug zeewaardig maken.

Er is nog een lange weg af te leggen om de Watson III Reddingboot uit 1948 vaarklaar te maken.

In de pers verschenen vandaag enkele artikels die de renovatie van de Watson III Reddingboot in de verf zetten.

Ook naar aanleiding van de bouw van een loods en de toekomst plannen van de vzw restart geven ze duiding.

De vele vrijwilligers die, aan dit restauratieproject, meewerken zijn gedreven om deze unieke boot in zijn glorie te herstellen.
Dit is maritiem erfgoed om u tegen te zeggen. Niettemin zijn de kosten verbonden aan deze restauratie en vaarklaar maken enorm.


Om nog beter de werkzaamheden uit te voeren is er gestart met de bouw van een loods.
Wederom een grote hap uit het budget van de vzw restart. Zo een 600.000 euro is een minimum om de renovatie uit te voeren.
Met het onder dek brengen van de Watson III Reddingboot kan het publiek in de nabije toekomst de werkzaamheden volgen.


Immers deze reddingboot Oostende is varend erfgoed dat in het maritime weefsel zit van Oostende. De Haven van Oostende ziet bovendien de unieke verankering met Oostende en steunt volop het verhaal om de Watson III Reddingboot tot leven te brengen.


Oostendse know how komt er ook door de samenwerking met de Oostendse scheepswerf Lowyck die de werf zal begeleiden.Ook op technisch vlak zullen ze actief meewerken en advies verstrekken.

#reddingboot3 #watson3 #oostende #varenderfgoed