Toekomst

Het is de bedoeling om het schip zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven.

Dit doen we door:

  • Bronnenonderzoek naar de oorspronkelijke staat van het schip door middel van plannen, foto’s en getuigenissen van de enkele overlevende bemanningsleden en die informatie te gebruiken bij de restauratie.
  • Nauwgezet de oorspronkelijk kleuren van het schip identificeren aan de hand van archieven en kleurkaarten om het schip na restauratie terug in de oorspronkelijke kleuren te zetten.
  • De ontbrekende onderdelen op te sporen, te documenteren om desnoods te reconstrueren.

Reddingboot 3 gaat terug varen.

 • Inhuren van specialisten in scheepsbouw en erfgoed die ons adviseren over de te gebruiken technieken.
 • Het schip wordt volledig ontdaan van alle verf om zo beter de eventuele structurele problemen vast te kunnen stellen. 
 • Alle onderdelen van het schip die belangrijk zijn voor de fysieke integriteit worden gecontroleerd en hersteld. Waar dit niet door vrijwilligers kan gebeuren zal professionele hulp ingeroepen worden.
 • Met respect voor het historische uitzicht van Reddingboot 3, alle nodige maatregelen nemen opdat het schip in orde zou zijn met de huidige regelgeving en normen.
 • Opleiding van bemanning om met dit schip te varen.