Saint Bernard du Spuikom

In het Franstalige tijdschrift Yachting Sud verscheen een artikel over het maritieme patrimonium.


Saint Bernard du Spuikom schrijft over de reddingposten langsheen de Belgische kust.

De restauratie van de Watson III komt ook aan bod.

Yachting Sud